Vandpleje

For at der er ørreder at fange på kysten, skal forholdene i åerne jo være i orden. Her på Sjælland har åerne i en årerække været i en sørgelig forfatning grundet udretning og intensiv landbrug. Men der er lyspunkter, da mange foreninger og efterhånden også kommuner laver naturgenopretnings projekter enten i samarbejde eller hver for sig. Det er mit store ønsker, at mange flere kommuner støtter op om Fishing Zealand, da der i følge deres netop offentliggjorte rapport er et meget stort potentiale i de sjællandske åer. Hvis flere deltog i restaureringen af vores åer og dermed gav ørrederne bedre betingelser, er det min klare overbevisning, at fiskeriet på kysten ville blive endnu bedre. Her er lidt billeder af udsætninger af halvårsfisk, som min forening Fabelfisken stod for. Der manglede dog lidt tilslutning, så min opfordring er, meld Jer når Jeres forening laver noget lignende, da det er en god og meningsfyld beskæftigelse, hvis man er tosset med fisk.

Der er også en lille fotoserie fra en tur, jeg havde med mine elever, hvor vi i samarbejde med Fabelfisken, Niras og Hillerød Kommune udlagde skjulesten i Kollerød å, som er en del af Havelse å systemet. En oplagt mulighed med den nye Skolereform, hvor man netop skal inddrage andre samarbejspartnere, og der er et stort potentiale i netop vandpleje og undervisning. Vi havde ihvertfald en god dag i vores udeskole, og fik en praktisk tilgang til biologiundervisningen og fik læring på en anderledes måde.

Se også denne film om Ørredpatruljen, som netop er et projekt udarbejdet i samarbejde mellen Roskilde fiskeklub, Roskilde Kommune, Fishing Zealand og Danmarks Sportfisker Forbund, hvor man inddrager børn og uge i vandløbspleje. https://www.youtube.com/watch?v=6FQN1gYd39c

Desværre også et billede af et ulovligt garn, hvor nogle få høster det, som skulle have været til glæde for de mange.

Der er nu mulighed for at alle kan deltage i vandpleje. Fishing Zealand har længe ønsket at koordinere de frivillige arbejde med vandepleje på Sjælland. Det er nu lykkedes i Fishings Zealands Grusbande aka den sjællandske Grusbande læs mere her FZ' s Grusbande 

Keld Juul