05-12-2015

Vandpleje og nyt fra Isefjorden

Onsdag den 2. december har nogle elever fra min klasse og jeg igen været ude og hjælpe til med at lave vandløbspleje i Havelse å systemet. Vi var med til at lave en gydebanke i Gørløse å sammen med Kaj Larsen fra Fabelfisken/Havelse å vandpleje gruppen og Hillerød kommune. Vi hjalp til med at lægge skjulesten på plads, så der er skjul til de små nye ørreder men også til fiskene, når gydningen står på. En ud af ni nye gydebanker, som blev lavet den dag, og forhåbentlig kommer de allerede i brug i år. Godt nogle kommuner stadig er medspiller i vandpleje tiltag, og dejligt vi kan være med til at hjælpe ørrederne og give vores elever noget hands on læring. Dette projekt vil vi arbejde videre med i løbet af foråret 2016, og Kaj og jeg har allerede nogle idéer i ærmet. Som jeg tidligere har skrevet, er der et kæmpe potentiale i at inddrage skolerne i vandpleje arbejdet og samtidig masser af god læring for eleverne. Se også Vandpleje

Har også nået et par fyraftensture mellem stormene, men må beklageligvis fortælle at der ikke har været kontakt overhovedet. De seneste storme har også været hård ved de lokale kyster, da meget blæretang er røget, og der er kommet store sandstræk. Til gengæld er andre stensamlinger blevet vasket fri, og det er jo naturens orden, men de senste års storme har været hård ved de vestvendte kyster på vores side af Isefjorden. Har til gengæld hørt, at Stevns fisker rigtig godt for tiden, så de østvendte kyster er klart er skud værd.

Tight lines Keld