28-11-2015

Workshop i Holbæk og nyt fra Isefjorden

Mandag var jeg til workshop på hotel Standparken i Holbæk. Det var de kommuners turistbureauer, som omgiver Isefjorden og Roskilde fjord, som stod bag. Det var Mette Seneca udviklingschef for turisme og oplevelser i Frederikssund, som havde inviteret mig til at deltage. Jeg var sammen med Mette Seneca, Gordon P Henriksen og Rasmus Dahl fra Fishtrip i en gruppe, som skulle komme med ideer til bæredygtig lystfisketurisme i "Fjordlandet Copenhagen Countryside". Det er det brand, som kommende tiltag komme til at blive markedsført under. Vi var alle enige om, at der er et uudnyttet potentiale, men for at det skal lykkedes, kræver det, at fiskeriet er ligeså godt som nu eller helst bedre. Turister vil som bekendt kun være der et begrænset tidsrum, og så kan vi andre nyde godt af det gode fiskeri resten af tiden. Det kræver vandløbspleje og bæredygtigt lystfiskeri, som skal formidles til kommende turister via bl.a. Fishing Zealand. Vi kom med nogle bud på forskellige lystfiskerrelaterede pakker, som bliver sat i værk sammen med Fishing Zealand og Fishtrip. En spændende dag med lækker frokost bestående af råvarer fra lokale producenter i Fjordlandet.

Har også været i Isefjorden i går og startede på en nordlig plads i håbet om nye blankfisk grundet det køligere vejr. Havde dog kun et hug og en følger, selvom jeg affiskede et langt stræk. Jeg besluttede derfor at skifte plads, og på vej tilbage mødte jeg Tom Pedersen. Vi fik en hyggesludder, hvor Tom fortalte om sin flotte tredjeplads i Havørred Open konkurrencen. Tom havde dog heller ikke mærket så meget på det seneste. Jeg kørte herefter mod næste stræk. Jeg havde valgt en plads midt i fjorden men udover en set fisk mærkede jeg intet, selvom fiskene burde være der...

Fik senere en sms, fra Tom, som kunne berette om UM'ere både i går og i dag, så lidt trægt pt.

Skit fiske Keld