02-10-2015

Elektrofiskeri og nyt fra fjordrene

Har i sidste uge været ude og se elektrofiskeri med elever fra Naturpatruljen og egne elever fra mit arbejde. Det var igen Kaj Larsen som havde inviteret og biolog Peter W Henriksen stod for selve elektrofiskeriet. Det forgik i Havelse å systemet, og vi var med der, hvor vi lagde skjulesten ud sidste år. Det var dersværre ikke helt opløftende i forhold til mængden af yngel, men eleverne var meget interesseret i alle de fangne fisk, som aborre, ål, skaller og selvfølgelig ørreder. Se billeder under Vandpleje 

Har selv været en enkelt tur i Isefjorden, men jeg havde kun hug og følgere og så kun mindre fisk. Det samme gjorde sig gældende for Lars Hjelmsø et par dage senere, som dog fangede en par UM'ere. Michael Røsher sendte mig dog et billede tirsdag af en flot fisk på 51 cm fra Roskilde fjord...

Skit fiske Keld