15-01-2015

Isefjord nordøst

Havde lige 1½ time efter arbejde, som skulle bruges i den nordlige del af Isefjorden. Det er ikke en let tid at være kystfluefisker i, for da jeg kom frem, kunne jeg se der igen var godt gang i vinden. Men vandet var rimelige klart, og vinden kom skråt bagfra, så jeg krøb i Simms jakken og kløede på i det regnfulde vejr. Kunne godt se på kystlinien og bundvegetationen, at der var rykket godt rundt på det hele med de seneste storme og deraf forhøjet vandstand. Jeg affiskede et langt stykke og huskede at kaste langs med land og ind mod land belært af efterårets fiskeri. Ved et lille stenrev så jeg i det tiltagende tusmørke pludselig en pæn følger, da jeg løftede fluen til nyt kast med et rullekast, som jeg altid gør for at spotte eventuelle følgere. Jeg kastede hurtigt igen, men den tiltagende vinden greb linen, og skydehovedet landede ikke særlig elegant, og fisken blev desværre skræmt. Fiskede ihærdigt videre men lige meget hjalp det, jeg havde haft min chance, og der var ikke mere kontakt. Men en fin oplevelse og okay på 1½ times fyraftens fiskeri i januar.

Fiskede nogle timer på sammen plads igen søndag, hvor jeg så en flok fisk på lavt vand, men de ville ikke noget. Måske fordi de var skræmt derind af sælen, som lå lidt længere ude...

Der er dog andre, som har fisket mellem stormene og fanget flotte fisk på åben kyst https://www.youtube.com/watch?v=CCeEfkSiTck

Keld Juul