29-11-2014

Isefjord nordøst

Fiskede ved en af mine favorit pladser men det var ekstremt lavvandet grundet de sidste dages hårde Ø/SØ vind. Der er dog meget god information at hente ved ekstrem lavvande, da man får syn for sagen i forhold til rev, stensamlinger mm. og dermed lærer sin kystplads bedre at kende. Fiskede et langt stræk uden kontakt hverken set eller mærket. For at kompensere for den meget lave vandstand vadede jeg dybere, end jeg plejer, og ikke på den dejlige sandbund, som er plan som en stuegulv, men ude mellem sten og blæretang. Det mere udfordrende vadeterræn plus baglænskast grundet vinden og deraf baglæns vaden gjorde, at jeg var ved at snuble flere gange. Det endte med, at jeg måtte tage en dukkert, men udover et hak i stoltheden skete der ikke noget. Blev ikke engang særlig våd, idet bæltet fra linekurven samt et godt tilknappet vadejakke gør, at man er rimelig vandtæt, Ovenpå den oplevelse måtte det være tid til et plads skift. Opsøgte en plads med dybere vand men lige meget hjalp det, der var heller ikke kontakt. Har også kun hørt om småfisk den senest tid, men hvis man skal ud de nærmeste dage, så opsøg pladser med dybt vand, da fjordene nærmest er tømt for vand og fortsat vil være det grundet vindretningen.

Keld Juul