11-09-2014

Isefjorden midt

Fiskede et par timer på en plads, som lå lidt sydligere end sidst sammen med Sofie Grünbaum. Så et par UM'ere, og Sofie fangede sin første havørred. Jeg selv havde et hug men ellers intet. Har ellers hørt om fangster fra flere steder i både Isefjorden og Roskilde Fjord, og så langt nede som Vellerup Vig, så det kan ikke vare længe før alle pladser fisker. Dog stadig mange trådalger ved lavvande, så brug flydeline og let belastede fluer.

Keld Juul