29-06-2014

Bækørred fiskeri

Aftenfiskede efter lidt bækørreder i en lille lokal å. Da åen er meget smal og bevoksningen er meget høj for tiden, er der tale om rullekast og derefter fire noget line ud, og lade flydelinen fører den lette Red Tag flue ned ad åen, og derefter nymfe fluen hjem. Så hurtigt en fisk som jagede og efter lidt snigen, lagde jeg fluen ud, hvor den havde vist sig. Der skulle et par "kast" til før den huggede. Efter et par billeder svømmede den tilbage til sin standplads igen. Da det blev mere mørkt kom der mere aktivitet, og jeg så flere fisk og havde en mere på, som dog slog sig af. Men en dejlig aften som viser, at det betaler at gøre noget ved de fysiske forhold samt vandkvalitet. Særligt i vores skamferede sjællandske åer.

Keld Juul