08-05-2014

Horndrøn og små ørreder

Var i den nordøstlige del af Isefjorden på en aftentur, hvor jeg havde rigtig meget kontakt med hornfisk og en enkelt målsørred. Fangede også 2 af de netop udsatte fisk, som er lette at kende på størrelsen og den manglende fedtfinne. Fedtfinnen er netop afklippet for at identificere de udsatte fisk i forbindelse med en undersøgelse, hvor man vil belyse antallet af vilde og udsatte fisk ved genfangst. Der er nemlig noget, som tyder på, at de udsatte fisk ikke har den procentvise andel, som udsætningerne ellers skulle give i forhold til vildfisk, da vildfisk har en større overlevelse per smolt. Men pas stadig godt på dem og find et andet kyststræk, hvis det vrimler med dem, der hvor du er.

Keld Juul