29-03-2014

Isefjord nord II

Og Lars med den på 47 cm.